Braincare BMC

Kostenbesparing door Neurofeedback

 

• Objectivering en ondersteuning van de diagnostiek
• Richting geven aan interventie keuze
• Zichtbaar maken van herstel (tussenmeting/nameting)
• Meten is weten

Neurofeedback als interventie
Neurofeedback is een uitstekend instrument voor reïntegratie-doeleinden. Door het trainen van je hersenactiviteit kan een optimaal functioneren van de hersenen (informatieverwerking)worden bereikt met als doel het herstel van fysieke-, mentale-, of emotionele onbalans.
Veel cognitieve, lichamelijke of psychische problemen vinden hun oorsprong in minder goed functionerende hersenactiviteit. Door middel van de hersenmeting (EEG) wordt deze hersenactiviteit in beeld worden gebracht. Met neurofeedbacktrainingen leren de hersenen hun taak beter uit te voeren en zal de hersenactiviteit herstellen waardoor klachten verminderen en verholpen kunnen worden. Vergelijk het met het trainen van spieren om in conditie te blijven. De effecten zijn doorgaans (afhankelijk van het klachtenpatroon of ziektebeeld ) ook op lange termijn nog aanwezig waardoor de kans op terugval gering is.

Neurofeedbacktherapie kent vele toepassingen

Neurofeedback bij klachten
• Stress klachten
• Burn-out
• Depressie
• Angststoornissen
• Vermoeidheidsklachten
• Slaapproblemen
• Hoofdpijn
• Algemene concentratiestoornissen
• ADHD/ADD
• Epilepsie
• Chronische pijn


Neurofeedback voor prestatieverbetering
• De organisatie vaart er wel bij wanneer neurofeedback preventief ingezet wordt. Mensen die getraind zijn met neurofeedback zijn over het algemeen stabieler, assertiever, beter uitgerust omdat zij kwalitatief beter slapen en meer geconcentreerd zijn.
• Neurofeedback is een perfect instrument om de persoonlijke effectiviteit van medewerkers te vergroten. Daarmee dragen zij nog meer bij aan een goed organisatieresultaat.


Welke resultaten levert neurofeedback op bij preventieve toepassing?
Uit wetenschappelijke studies en uit jarenlange ervaring met vele cliënten worden de volgende effecten benoemd:
• Meer alertheid en concentratie
• Betere geheugenfunctie
• Emotioneel stabieler
• Verfijndere fijne en grove motoriek
• Minder stress
• Minder gedachten in het hoofd
• Alles gaat veel gemakkelijker
• Minder moeite om taken uit te voeren en af te maken
• Meer ontspanning en plezier in het leven
• Meer leven in het hier en nu